Monastero Carmelo Sant'Anna

Carpineto Romano

Romania

La nostra presenza in Romania

Relaţia cu Cristos ne transformã, ne împinge sã ieșim din noi înșine pentru a îmbrãţișa lumea întreagã prin rugãciune, pentru a trãi în iubire purã faţã de Dumnezeu și de aproapele.
Viaţa noastrã se consumã în lauda Domnului și în rugãciunea de mijlocire pentru întreaga omenire
în bucurie și fraternitate.

Rugãciunea noastrã constã în a trãi în prezenţa Domnului pentru a-i lãsa spaţiu lui Dumnezeu ca El sã lucreze în viaţa noastrã.
Dulcele mister al lui Dumnezeu ne învãluie și ne atrage.
Cine îl urmeazã pe Cristos
alege Lumina,
alege Viaţa,
gãsește Fericirea.

Cristos dã bucurie și sens deplin existenţei noastre. El este fericirea și împlinirea vieţii noastre.

Floarea Carmelului
O mlãdiţã înfloritã,
Splendoarea cerului,
Numai tu
Ești Fecioarã și Mamã.
Mamã preabunã
Veșnic neprihãnitã
Ocrotește-i mereu
Pe fiii tãi devotaţi.
O, Steaua Mãrii

Pentru cine simte chemarea Domnului comunitatea oferã și posibilitatea unei experienţe pentru a putea discerne cât mai bine voinţa Sa.

Mãnãstirea Carmelitanelor de viaţã contemplativã din Carpineto Romano (satul papei Leon al XIII-lea), este situatã pe un munte în faţa localitãţii Semprevisa din Munţii Lepini, la 70 km de Roma și la 20 km de Colleferro, oraș industrial. Înconjuratã de munţi, oferã o panoramã încântãtoare, plinã de frumuseţi naturale și de motive contemplative de o profundã liniște și pace.
Avem un proiect sã deschidem o comunitate de viaţã contemplativã la Luncani aproape de mãnãstirea fraţilor carmelitani. Casa va fi dedicatã papei Paul al VI-lea.
Surorile Carmelitane de viaţã contemplativã O realitate și un proiect De la Carpineto la Luncani
Ziua noastrã începe dis-de-dimineaţã. Lumina discretã din corul bisericii noastre ne îmbie la cântarea psalmilor, la meditaţie și la rugãciune. Începem cu oficiul lecturilor, dupã care continuãm cu rugãciunea laudelor. Urmeazã rugãciunea de meditaţie personalã care dureazã o orã în liniștea chiliei și culmineazã cu Sf. Liturghie, chezãșia unitãţii, a iubirii, a fraterni-tãţii, a comuniunii în Cristos Euharistic.

Ziua se desfãșoarã într-un ritm alternat de rugãciune personalã și în comun, de muncã manualã în tãcere și momente de întâlnire fraternã.

La orele 18 comunitatea se adunã pentru rugãciunea Vesperelor care îmbrãţișeazã, într-o universalã și profundã ofertã, opera tuturor oamenilor și se transformã în ofrandã de mulţumire și de iertare pentru întreaga lume. Ziua se încheie în pacea seninã a nopţii care de asemenea aparţine lui Dumnezeu.
Completoriul ne însoţește la odihnã, fãrã sã întrerupã comuniunea spiritualã cu Cristos în care și pentru care dormim într-o așteptare atentã.

Viaţa noastrã contemplativã influenţeazã in mod misterios construirea împãrãţiei lui Dumnezeu
prin cãutarea directã și imediatã
a Domnului, prin unirea cu El.

„Sora carmelitanã oferã o slujire inestimabilã poporului lui Dumnezeu consumându-și viaţa în prezenţa Domnului, în ardoarea rugãciunii și în zelul apostolic.” (Constituţii, nr. 22)

Toatã viaţa unei surori este dãruitã lui Dumnezeu; când se roagã, când muncește și când se odihnește.

“Cine intrã în Carmel nu este pierdut pentru ai sãi, în realitate este mult mai aproape pentru cã rolul nostru este de a da cont lui Dumnezeu pentru toţi.” Edith Stein

“În inima Bisericii eu voi fi iubirea” Sf. Tereza a Pruncului Isus

În unire intimã cu Maria surorile își propun sã trãiascã misterul vieţii sale interioare, uniunea intimã cu Dumnezeu în Isus Cristos. Dupã exemplul Sfintei Fecioare Maria și a Sfântului Ilie ele mediteazã și pãstreazã cuvântul lui Dumnezeu în inima lor zi și noapte.
Fiecare zi este pãtrunsã de liniște și de seninãtate, de iubire și de fraternitate, comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele. Lumea de astãzi are nevoie de rugãciunea și de oferta unor suflete care se dãruiesc în mod total lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor.

Chiar dacã programul nostru se repetã, zilele nu se aseamãnã între ele, sunt mereu noi în modul în care le trãim. Fiecare clipã este plinã de iubire faţã de Dumnezeu și de aproapele, este plinã de sens pentru cã prin dãruirea noastrã prezentãm Tatãlui ceresc problemele și necesitãţile întregii omeniri.

Liturgia orelor este aproape întotdeauna cântatã, deoarece cântecul exprimã bucurie, armonie și dã intensitate laudelor, adoraţiei și mulţumirii.

Surorile muncesc aproximativ patru-cinci ore pe zi: lucrãri în casã și lucrãri necesare autosusţinerii comunitãţii cum ar fi: cusutul, confecţionarea scapularelor și a rozariilor, tipãrituri, filatelie, icoane, picturã, croșetat…

Adresa de la Luncani:
Mãnãstirea Carmelitanã
Str. Slatina, Sat Luncani, 56
Com. Mãrgineni, jud. Bacãu, cod. 607317.
Tel.: 0040 0334 4425095
maicilecarmelitaneluncani@gmail.com

Iscriviti alla nostra newsletter